Általános szerződési feltételek

I. cikk

Fogalmak meghatározása – Definíciók

 1. A weboldal (webáruház) üzemeltetője Katarína Szabóová – ANITA, székhelye: Banícka 23, 946 03 Kolárovo (Bányász u. 23, Gúta).
 2. Az eladó Katarína Szabóová – ANITA, székhelye: Banícka 23, 946 03 Kolárovo (Bányász u. 23, Gúta), statisztikai azonosítójele (IČO): 33614351, adószáma (DIČ): 1020362189, adóazonosító száma (IČ DPH): SK1020362189. A vállalkozó a Komáromi Járási Hivatal Kereskedelmi Engedélyezési Osztályán 401-5261 számon van bejegyezve.
 3. A www.anitaflowers.sk webáruházban kínált áruk és szolgáltatások szállítója Katarína Szabóová – ANITA, székhelye: Banícka 23, 946 03 Kolárovo (Bányász u. 23, Gúta).
 4. Vevő a webáruház minden olyan látogatója, aki a webáruházon keresztül kötelező érvényű megrendelést hozott létre. A törvény alkalmazásában, különösen a Tt. 102/2014. sz. törvény értelmében fogyasztó az a természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során nem vállalkozás, munkaviszony vagy foglalkozás keretében jár el.
 5. Webáruház az internetes hálózaton található, nyilvános hozzáféréssel rendelkező számítógépes rendszer, amely lehetővé teszi az áruk és szolgáltatások elektronikus eszközzel történő távoli megrendelését.
 6. Áru vagy szolgáltatás a webáruház weboldalán közzétett minden olyan termék, amely megrendelhető (van feltüntetett ára, és ez az ár nem nulla).
 7. A Vevő teljes mértékben elismeri az elektronikus kommunikációt, különösen a webáruházon keresztül történő elektronikus kommunikációt, az e-mail kommunikációt, valamint a telefonos kommunikációt, amennyiben vitathatatlan, hogy az Eladó kommunikál a Vevővel vagy az általa meghatalmazott személlyel.
 8. Az Eladó és a Vevő közötti, nem távúton, elektronikus eszközökkel létesített kapcsolat, valamint nem az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtója és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevevője közötti kapcsolat esetén jelen Általános Szerződési Feltételek csak a jogszabályoknak és a dolgok logikai rendjének való megfeleléshez szükséges mértékben alkalmazandók, hacsak a felek másként nem állapodnak meg.
 9. A foglalási kérelem az Eladó webáruházán közzétett aktuális ajánlatából az Eladó aktuális kínálatából bizonyos rendelkezésre álló (azaz “raktáron lévő”) áruk jogilag nem kötelező érvényű és időben korlátozott foglalása, kizárólag személyes átvétel és fizetés lehetőségével az árusítóhelyen, ahol nem történik megrendelés, és a Vevő ezáltal nem köteles a lefoglalt árut megvásárolni vagy átvenni, illetve egyéb módon sem, ha a Vevő a “személyesen az üzletben – árufoglalás” szállítási módot választja. A foglalási kérelem ismételten is benyújtható. Az Eladó az így lefoglalt árut a Vevő számára ingyenesen és korlátozott ideig az árusítóhelyen tartja anélkül, hogy a foglalási kérelmet elfogadná (nem kerül sor tárgyalásra vagy az ügylet megkötésére), így lehetőséget ad a Vevőnek, hogy megfontolja a lefoglalt áru megvásárlását. A Vevő bármikor jogosult a foglalási kérelem visszavonására. Az Eladó jogosult a foglalási kérelmet törölni, ha a Vevő által lefoglalt árut nem tudja biztosítani vagy megtartani az árusítóhelyén. A foglalás törlése automatikusan, a foglalási időszak lejártával történik. A teljes tranzakció (beleértve a lefoglalt áru megvásárlására vonatkozó jogilag kötelező érvényű ajánlat Vevő általi megtételét, annak Eladó általi elfogadását, a kifizetést és a lefoglalt áru átvételét) kizárólag személyesen, az árusítóhelyen (az ún. “boltban”) történik. A foglalási kérelem alapjául szolgáló ügylet nem tartozik a jelen feltételek hatálya alá, mivel az személyesen, az értékesítési helyen történik.

II. cikk

Ár

 1. Az árukra és szolgáltatásokra megadott árak véglegesek, beleértve a 10%-os, illetve 20%-os ÁFÁ-t.
 2. Az Eladóra nézve a vásárlás időpontjában a webáruház oldalán feltüntetett ár kötelező érvényű.
 3. A webáruházi választék árai eltérhetnek az Eladó árusítóhelyén található választék áraitól.

 

III. cikk

Megrendelés

 1. A megrendelés a webáruházban a megrendelési folyamat megerősítésével jön létre az áruk vagy szolgáltatások Vevő általi kiválasztásával, beleértve a megrendelőlap teljes körű kitöltését és az Eladónak való elküldését. A megrendelés helyes és megfelelő teljesítéséhez szükséges a megrendelőlapon a szükséges adatok kitöltése, valamint a megrendelt áruk vagy szolgáltatások szállítási és fizetési módjának kiválasztása.
 2. A megrendelés elküldésével a Vevő elfogadja a megrendelt áruk és szolgáltatások árát. A megrendelés elküldésével a megrendelés a Vevő számára kötelező érvényűvé válik, azaz ajánlatot tesz az Eladóval kötendő adásvételi szerződés megkötésére. A megrendelésnek a webáruházban történő leadását követően a rendszer automatikusan létrehoz egy tájékoztató e-mailt, amelyet elküld a Vevőnek, amelyben tájékoztatja arról, hogy megrendelése beérkezett az Eladóhoz a webáruházba feldolgozásra. Ez az e-mail nem minősül az áru visszaigazolásának jelen cikk (5) bekezdése értelmében.
 3. Ha a Vevőtől előleg fizetését kérik, vagy a banki átutalással történő fizetést választja, azaz bármely más fizetési módot, ahol az áru leszállítása vagy a szolgáltatás nyújtása előtt utalja át a pénzt, köteles ezt a fizetést a Szállító által meghatározott határidőn belül teljesíteni. Abban az esetben, ha a pénz nem érkezik meg a Szállító számlájára a fizetési határidőn belül, az Eladó jogosult az ilyen megrendelést törölni, mivel a Vevő nem teljesítette az előlegfizetési kötelezettségét.
 4. A megrendelés Eladó általi visszaigazolásával adásvételi szerződés jön létre, amely csak a Vevő és az Eladó közös megegyezésével módosítható vagy egészíthető ki, kivéve, ha törvény vagy más jogszabály másként rendelkezik. A megrendelés Eladó általi visszaigazolása az Eladó által a Vevő e-mail címére küldött elektronikus üzenet vagy a Vevő által a megrendelésében megadott mobiltelefonszámra küldött rövid szöveges üzenet, amely tájékoztatást tartalmaz arról, hogy a Vevő a megrendelés elfogadását milyen mértékben nem vitatja. Az Eladó olyan elektronikus üzenete, amely nem erősíti meg, elutasítja vagy visszautasítja a megrendelést, vagy egyértelműen nem fogadja el azt, a vevői megrendelés elutasításának minősül.
 5. Ha az Eladó a megrendelést vagy annak egy részét a megrendelés feldolgozására rendelkezésre álló határidőn belül maximális erőfeszítésekkel sem tudja teljesíteni, például olyan okokból, hogy az áru nem készül, nem áll rendelkezésre a gyártónál vagy a szállító külső raktárában, a gyártó olyan súlyos változásokat hajtott végre, hogy a megrendelés végrehajtása nem lehetséges, vagy vis maior miatt, az Eladó jogosult a megrendelést törölni, amiről a Vevőt tájékoztatni kell. Az Eladónak joga van továbbá a megrendelés törlésére, ha a Vevő a megrendelésben hamis vagy félrevezető, nem ellenőrizhető adatokat adott meg, például helytelen e-mail címet, telefonos elérhetőséget vagy helytelen vagy nem létező címet. Amennyiben a Vevő előleget fizetett, az Eladó köteles azt 14 napon belül visszautalni a Vevőnek, ha a megrendeléstől eláll vagy azt törli.
 6. Ha a Vevő az árut lefoglalja, abban az esetben nem jön létre kötelező érvényű megrendelés és ajánlat az adásvételi szerződés megkötésére sem. Az Eladó értesíti a Vevőt a lefoglalt áru átvételének lehetőségéről, mely során a foglalás 3 munkanapig érvényes, és az e-mailben vagy SMS-ben történő értesítés időpontjától számítódik, és ha a fent említett határidőn belül nem kerül átvételre, a foglalás érvényét veszti. A Vevőnek lehetősége van arra, hogy a foglalás bármely pontját módosítsa vagy akár részben visszautasítsa. Ebben az esetben a tulajdonjog az áru kifizetésének pillanatában száll át a vevőre, és a szerződés csak az Eladó üzletében történő tényleges vásárlással jön létre.

IV. cikk

Fizetési feltételek

   1. A webáruházban található árukért és szolgáltatásokért a következő módokon lehet fizetni:
    1. utánvétes fizetés (Ön közvetlenül a futárnak fizet az áru átvételekor)
    2. a GP webpay fizetőkapun keresztüli fizetés
    3. az üzletben történő fizetés a személyes átvétel alkalmával
    4. készpénzes fizetés az üzletben történő személyes átvétel alkalmával – áru lefoglalása
    5. előlegszámla alapján történő fizetés – előre, az árut az összeg számlánkra érkezése után küldjük ki.
    6. számla alapján történő fizetés, a számlán feltüntetett esedékességi határidővel
    7. ajándékutalvánnyal történő fizetés
   2. Az ajándékutalvány egy előre kifizetett pénzösszeget jelent, amelyet a Vevő vásárlásra használhat fel elegendő rendelkezésre álló kifizetett pénzösszeg esetén. Az utalványon feltüntetik az érvényességi dátumát. Az ajándékutalvány névértéke egyeztethető a Vevővel.
   3. Az egyes fizetési módokra vonatkozó pótdíjakat a jelen Általános Szerződési Feltételek VI. cikke tartalmazza.
   4. Az Eladó kedvezménylehetőségeket biztosíthat a Vevő számára:
    1. kedvezményt a webáruházba történő regisztráció árából,
    2. kedvezményt ismétlődő vásárlások esetén,
    3. egyszeri kedvezményes kupon alapján nyújtott kedvezményt,
   5. A nyújtott kedvezmények nem halmozhatók.

    

   V. cikk

   Szállítási feltételek

   1. Az Eladó köteles az árut a megrendelés létrehozásától számított 30 napon belül elküldeni a Vevőnek, kivéve, ha másként állapodtak meg, vagy ha az árura vonatkozóan hosszabb szállítási határidőt határoztak meg.
   2. Ha az áru raktáron van, a kapacitásnak megfelelően a lehető leghamarabb elküldésre kerül.
   3. Ha a megrendelésben több áru és szolgáltatás szerepel, és ezek közül néhány nincs raktáron, tájékoztatjuk a vevőt erről, ahogy a részszállítások lehetőségéről is.
   4. Az áruval együtt a vevőnek számlát (adóigazolást), használati utasítást, valamint az árura vagy szolgáltatásra vonatkozó egyéb dokumentumokat is küldünk a gyártótól.
   5. A teljesítés helyének az a hely minősül, ahová az árut szállítják.
   6. Az Eladó a Vevő részére történő szállítást az alábbiak módokon teljesíti:
    1. a Packeta szolgáltatáson keresztül, amelyet a Packeta Slovakia s.r.o. működtet, székhelye: Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava (Pozsony),
    2. személyesen a megrendelésben kiválasztott telephelyen,
    3. személyesen az üzletben – áru lefoglalása
    4. az Eladó saját szállítóeszközével

    

   VI. cikk

   Szállítási és csomagolási díjak, valamint fizetési lehetőségek

   1. Előlegszámla szerinti bankszámlára történő előre fizetés vagy fizetőkapun keresztüli fizetés esetén a Szlovák Köztársaság területére történő szállításért díjat számítunk fel:
    1. Packeta általi szállítás esetén, a raktárunkból történő feladást követő 3 munkanapon belüli kézbesítéssel – 4,90 €.
    2. az Eladó saját szállításával Kolárovo (Gúta) városában – 0 €
    3. saját szállítással Kolárovo (Gúta) városán kívül – az ár egyedileg kerül meghatározásra a Vevő által a megrendelés leadása során megadott irányítószám (postai irányítószám) alapján, míg az Eladó egyrészt a megrendelőlapon keresztül tájékoztatja a Vevőt a szállítás áráról, másrészt az árak az Eladó webáruházában történő közzétételével.
   2. Utánvétes fizetés esetén (Ön a futárnak fizet az áru átvételekor) a Szlovák Köztársaság területére történő szállítás esetén a következő díjat számoljuk fel:
    1. Packeta általi szállítás esetén a raktárunkból történő feladást követő 3 munkanapon belüli kiszállítással – 7,90 €
   3. Az Eladó megállapodhat a Vevővel a szokásos (fenti) eljárástól eltérő módon is az áruk vagy szolgáltatások elküldéséről, valamint e szolgáltatások árairól.
   4. Az Eladó a Vevő számára azonnal rendelkezésre álló árukat elküldheti, a megrendelés fennmaradó részét pedig a törvényes határidőn belül pótlólagosan kézbesítheti, azzal a feltétellel, hogy a Vevőnek a megrendelésben foglaltakon kívül további postaköltséget nem számol fel.

   VII. cikk

   Tulajdonjog átruházása

   1. A tulajdonjog az Eladóról a Vevőre abban a pillanatban száll át, amikor a Vevő a terméket az Eladótól vagy a fuvarozótól átveszi.

    

   VIII. cikk

   Az adásvételi szerződés felmondása

   1. A Vevőnek joga van a megrendelt árut vagy szolgáltatást az adásvételi szerződés keletkezésétől számított 24 órán belül elállási díj nélkül felmondani olyan áruk esetében, amelyek egyedi gyártásúak, a fogyasztó különleges igényei szerint vagy kifejezetten egy fogyasztó számára készültek.

    

   IX. cikk

   A fogyasztó joga az áru indoklás nélküli visszaküldésére és a fogyasztó tájékoztatása

   1. A távúton vagy az Eladó telephelyén kívül kötött szerződés keretében történő termék- vagy szolgáltatásértékesítés esetén a fogyasztók védelemről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló a Tt. 102/2014. sz. törvénye (a továbbiakban: törvény) értelmében a fogyasztó az áru átvételétől számított 14 naptári napon belül jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, ha az Eladó eleget tett az e törvény szerinti tájékoztatási kötelezettségének, egyéb esetekben a törvény 2. vagy 3. bekezdését kell alkalmazni. Ha az adásvételi szerződés tárgya az áru, a fogyasztónak az áru leszállítása előtt is joga van elállni a szerződéstől.
   2. Ha a fogyasztó élni kíván ezzel a jogával, köteles az adásvételi szerződéstől való írásbeli elállást legkésőbb a megadott határidő utolsó napján személyesen az Eladó címén az Eladó nyitvatartási idejében átadni, vagy az írásbeli elállást legkésőbb a határidő utolsó napján postai kézbesítésre benyújtani a kapcsolattartásban megadott címre, vagy a jog gyakorlása más tartós adathordozón történő feljegyzés formájában is megtehető. Az elállásról szóló értesítést követően a fogyasztó köteles a szerződés tárgyát, amelytől eláll, az összes dokumentációval együtt – pl. az eredeti számla, használati utasítás és az árura vonatkozó egyéb dokumentáció, amelyet az áruval együtt adtak át neki, de legkésőbb az elállástól számított 14 napon belül – elküldeni vagy személyesen átadni (a törvény 10. § (1) bekezdés). A vásárlóknak ajánlott a számla másolatát saját használatra elkészíteni, és az árut ajánlott levélben, biztosított küldeményként elküldeni. A szerződéstől való elálláshoz az alábbi űrlapot használhatja: Elállás az adásvételi szerződéstől, amelyben legalább a “*” – csillaggal jelölt adatokat ki kell tölteni. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
   3. Ne küldjön nekünk árut utánvéttel, a csomagot nem vesszük át.
   4. A webáruház üzemeltetője visszautalja a 102/2014 sz. törvény 9. § (3) bekezdése szerint az áruért/szolgáltatásért kifizetett teljesítést, beleértve a szállítási költséget is, valamint az áru megrendelésével kapcsolatban bizonyíthatóan felmerült költségeket a szerződéstől való elállás kézbesítésétől számított 14 napon belül, de nem köteles a pénzt az áru kiszállítása előtt visszaadni, vagy a fogyasztó nem igazolja az áru visszaküldését. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Eladó azt javasolta, hogy az árut ő maga vegye át.
   5. Az áru visszaküldésének költségei a fogyasztót terhelik.
   6. Az elállási jog nem vonatkozik a Tt. 102/2014. sz. törvény 7. § (6) bekezdésének a)-l) pontjában meghatározott árukra és szolgáltatásokra. Megjegyzés a 6. ponthoz – ide tartoznak például a fogyasztó igényei szerint készült áruk, a higiéniai okokból nem visszaküldhető áruk, ha azokat becsomagolták, és ez a csomagolás megsérült, a lemezek értékesítése, ha azok védőcsomagolása megsérült stb., amelyek hatályos megfogalmazása az e pontban hivatkozott hatályos jogszabályban olvasható.
   7. A fogyasztó viseli az áru használatából eredő értékcsökkenést, amely meghaladja az áru funkcionalitásának és tulajdonságainak megállapításához szükséges mértéket.

   X. cikk

   A szerződő felek jogai és kötelezettségei

   1. Az Eladó és a Vevő a Szerződés szerződő feleinek tekintendők.
   2. A Vevő köteles:
   3. átvenni a megrendelt árut, a szerződéstől való elállási jogának sérelme nélkül,
   4. kifizetni az áru vagy szolgáltatás megállapodás szerinti ellenértékét az Eladónak,
   5. az átvételkor ellenőrizni a csomagolás vagy az áruk épségét.

    

   1. Az Eladó köteles:
    1. az árut a kívánt minőségben, mennyiségben és a megállapodás szerinti áron leszállítani a Vevőnek,
    2. biztosítani, hogy a kínált áru megfeleljen a Szlovák Köztársaságban hatályos jogszabályoknak,
    3. az áruval együtt vagy azt kiegészítve megküldeni a Vevőnek az áruval kapcsolatos összes dokumentumot, mint például az áruról szóló számlát, a reklamációs levelet, a használati utasítást szlovák nyelvű kodifikált formában.

   XI. cikk

   A személyes adatok védelme

    

   Az üzemeltető tájékoztatási kötelezettsége

   a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. cikke alapján, a személyes adatok védelméről szóló Tt. 18/2018. sz. törvény (a továbbiakban: Törvény) 19. §-ával összhangban.

    

   Üzemeltető:

   Katarína Szabóová – ANITA

   Banícka 23 (Bányász u.23)

   Kolárovo (Gúta) 946 03

   Statisztikai azonosítójel: 33614351

   (a továbbiakban: üzemeltető)

   Az érintettek a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos észrevételeiket és kéréseiket az Itak s.r.o., Mgr. Csík Zoltánhoz írásban vagy személyesen juttathatják el:

   e-mail: itaksro@gmail.com

   (a továbbiakban: “Felelős személy”)

   Az adatkezelő a személyes adatokat a következő célokra/az adatkezelés idejére kezeli:

   – IS online termékértékesítés/5 év

   – IS kifizetések és számviteli ügyek/5 év

   – IS ügyfélkapcsolatok/5 év

   – IS garanciák és panaszok/5 év

   – IS gyanús online fizetések nyilvántartása/5 év

   – IS ügyfélkommunikációs dokumentáció/5 év

   – IS Promóciók, kampányok/5 év

   – IS bérszámfejtés, HR/70 év a reg. szerint. Szabályzat

   – IS CCTV/15 nap a jogszabályoknak megfelelően

   – IS weboldal/10 év

   – IS munkavédelem/10 év

   Az érintettnek joga van hozzáférni az adataihoz. Az érintett kérésére az adatkezelő megerősítést ad arról, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e. Ha az adatkezelő ilyen adatokat kezel, akkor kérésre az érintett részére kiállítja az érintett személyes adatainak másolatát.

   Az első példány kiadása ingyenes. A személy által kért további másolatokért az adatkezelő a másolat kiadásával járó adminisztratív költségeknek megfelelő díjat számít fel. Ha egy személy elektronikus úton kéri az információt, azt az általánosan használt elektronikus formában, e-mailben kapja meg, kivéve, ha másként kéri.

   Az érintett jogosult a személyes adatok helyesbítésére, ha az adatkezelő helytelen személyes adatokat rögzített róla. Az érintettnek joga van továbbá a hiányos személyes adatok kiegészítéséhez. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti vagy kiegészíti a személyes adatokat, miután az érintett ezt kérte.

   Az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok törlésére, feltéve, hogy:

   – a személyes adatokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

   – az érintett visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló belegyezését,

   – az érintett tiltakozik a személyes adatok feldolgozása ellen,

   – a személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel,

   – a törlés indoka a Szlovák Köztársaságra nézve kötelező törvényi, külön jogszabályban vagy nemzetközi szerződésben előírt kötelezettség teljesítése, vagy

   – a személyes adatokat 16 éven aluli személynek nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban gyűjtötték.

    

   Az érintett nem jogosult a személyes adatok törlésére, feltéve, hogy az adatkezelés szükséges:

   – a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlásához;

   – a Szlovák Köztársaságot kötelező törvény, külön jogszabály vagy nemzetközi szerződés szerinti kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelőre ruházott közérdekű vagy közhatalmi jogosítványok gyakorlása során végzett feladat végrehajtásához,

   – közérdekből a közegészségügy területén,

   – közérdekű archiválási célokból, tudományos vagy történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, kivéve, ha a törléshez való jog valószínűleg lehetetlenné tenné vagy súlyosan akadályozná az ilyen adatkezelés céljainak elérését; vagy

   – jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

    

   Az adatkezelő kérésre, indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettek személyes adatait, miután megállapította, hogy az érintett kérelme megalapozott.

   Az érintett jogosult a személyes adatok kezelésének korlátozására, ha:

   – kifogásolja a személyes adatok pontosságát, és tiltakozik azok ellen, egy olyan időszak alatt, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

   – az adatkezelés jogellenes, és az érintett törlés helyett a személyes adatok felhasználásának korlátozását kéri;

   – az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljaira, de az érintettnek szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

   – az érintett tiltakozott a személyes adatok kezelése ellen az adatkezelő jogos igénye alapján, amíg nem ellenőrzik, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

   Ha az érintett kéri személyes adatai kezelésének korlátozását, az adatkezelő az érintett hozzájárulása nélkül a tároláson kívül semmilyen más adatkezelési műveletet nem végezhet az érintettel kapcsolatban.

   Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet, ha az adatfeldolgozás korlátozását feloldják.

   Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, ami azt jelenti, hogy megkapja az általa az adatkezelőnek megadott személyes adatokat, ugyanakkor jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek általánosan használható és géppel olvasható formátumban továbbítsa, feltéve, hogy a személyes adatokat az érintett hozzájárulása vagy szerződés alapján szerezték meg, és az adatkezelés automatizált módon történik.

   Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak feldolgozása ellen.

   Az érintett tiltakozhat személyes adatainak feldolgozása ellen a következők alapján:

   – a közérdekű vagy közhatalmi jogosítványok gyakorlása során végzett feladat végrehajtása, vagy az adatkezelő jogos érdeke,

   – a személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő feldolgozása,

   – tudományos vagy történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő adatkezelés.

   Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő feldolgozása ellen, személyes adatait az adatkezelő a továbbiakban nem kezelheti.

   Az adatkezelő a beérkezett tiltakozást ésszerű időn belül megvizsgálja. Az adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha a személyes adatok feldolgozásához olyan szükséges jogos érdekeket igazol, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett jogaival vagy érdekeivel szemben, vagy amelyek jogi igények érvényesítését indokolják.

   Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor visszavonja, amennyiben a személyes adatok feldolgozása ezen a jogcímen alapult.

   Az érintett a hozzájárulását úgy vonhatja vissza, hogy a felelős személyhez fordul a kérelmével, az általa választott módon.

   A személyes adatok megadott hozzájárulás alapján történő feldolgozásának jogszerűségét azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása.

   Az érintett jogosult a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalához fordulni, ha úgy véli, hogy a személyes adatok védelme terén megsértették a jogait.

   Közzétéve 2023. március 1-jén

   A TSZ (természetes személyes) védelme a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban

   A természetes személyek védelme a személyes adatok feldolgozása tekintetében alapvető jog. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 8. cikkének (1) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez.

   Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt a következőkről:

    

   1. A személyes adatok feldolgozásáról
   2. Sütikre vonatkozó szabályzatról

   Egyúttal tájékoztatjuk, hogy 2017.12.19-én aláírásra került a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló Tt. 18/2018. sz. törvény 2018.05.25-től hatályos, amely 2018.05.25-én hatályon kívül helyezi a személyes adatok védelméről szóló hatályos 122/2013. sz. törvényt.

   A fentiekre tekintettel az adatkezelő nemcsak a személyes adatok védelméről szóló törvénnyel kapcsolatos dokumentáció elkészítése érdekében járt el, hanem – figyelembe véve a személyes adatok kezelésének jellegét, terjedelmét és célját, valamint a természetes személyek jogait érintő, különböző valószínűségű és súlyosságú kockázatokat – megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tett annak biztosítására és bizonyítására, hogy a személyes adatok kezelése a szóban forgó törvénnyel összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő szükség szerint frissíti.

   Katarína Szabóová – ANITA tájékoztatja továbbá, hogy az érintettek személyes adatainak feldolgozására az alábbi elvek vonatkoznak:

   – A jogszerűség elve – Személyes adatok csak jogszerűen és úgy kezelhetők, hogy az érintett alapvető jogai ne sérüljenek.

   – A célhoz kötöttség elve – Személyes adatokat csak konkrétan meghatározott, kifejezetten feltüntetett és jogszerű célból lehet gyűjteni, és azokat nem lehet az említett céllal összeegyeztethetetlen módon tovább feldolgozni; a személyes adatok archiválási, tudományos, történelmi kutatási vagy statisztikai célú további feldolgozása, ha az egy külön rendelettel összhangban van, és ha az érintett jogainak védelmét szolgáló, a 78. cikk (8) bekezdése szerinti megfelelő garanciák teljesülnek, nem minősül az eredeti céllal összeegyeztethetetlennek.

   – Az adatok minimalizálásának elve – A feldolgozott személyes adatoknak megfelelőnek, relevánsnak és a feldolgozás céljához szükséges mértékre korlátozottnak kell lenniük.

   – A pontosság elve – A feldolgozott személyes adatoknak pontosnak kell lenniük, és szükség szerint naprakésznek kell lenniük; ésszerű és hatékony intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy a feldolgozásuk céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljék vagy helyesbítsék.

   – A minimális megőrzés elve – A személyes adatokat olyan formában kell megőrizni, amely lehetővé teszi az érintett azonosítását legkésőbb addig, amíg az a személyes adatok kezelésének céljához szükséges; a személyes adatok hosszabb ideig is megőrizhetők, ha azokat kizárólag archiválási, tudományos, történelmi kutatási vagy statisztikai célokra dolgozzák fel valamely külön rendelkezés 8) alapján, és ha az érintett jogainak védelmét szolgáló, a 78. cikk (8) bekezdése szerinti megfelelő garanciák teljesülnek.

   – Az integritás és a bizalmas kezelés elve – A személyes adatokat olyan módon kell feldolgozni, amely megfelelő technikai és szervezési intézkedések révén biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, beleértve a személyes adatok jogosulatlan feldolgozása, a személyes adatok jogellenes feldolgozása, a személyes adatok véletlen elvesztése, a személyes adatok törlése vagy a személyes adatok károsodása elleni védelmet.

   –  Felelősségi elv – Az adatkezelő felelős a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek be nem tartásáért, a személyes adatok kezelésének a személyes adatok kezelésének alapelveivel való összhangjáért, és köteles a Hatóság kérésére igazolni a személyes adatok kezelésének alapelveivel való összhangot.

   Katarína Szabóová – ANITA tájékoztatja továbbá, hogy a személyes adatok védelméről szóló törvény 2018.05.25-i hatállyal:

   A személyes adatok feldolgozása akkor jogszerű, ha az a következő jogalapok közül legalább egy alapján történik:

   1. a) az érintett hozzájárult személyes adatainak legalább egy meghatározott célból történő kezeléséhez,

   (b) a személyes adatok kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett félként vesz részt, vagy az érintett kérésére szerződéskötést megelőző intézkedés végrehajtásához kell,

   (c) a személyes adatok feldolgozása olyan különleges rendelet vagy nemzetközi szerződés alapján szükséges, amelyhez a Szlovák Köztársaság csatlakozott,

   1. d) a személyes adatok kezelése az érintett vagy más természetes személy életének, egészségének vagy vagyonának védelme érdekében szükséges,

   (e) a személyes adatok kezelése közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása során végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy

   1. f) a személyes adatok kezelése az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintettnek a személyes adatok védelmét igénylő érdekei vagy jogai, különösen, ha az érintett gyermek; ez a jogalap nem vonatkozik a személyes adatoknak a hatóságok általi, feladataik ellátása során történő kezelésére.

   A személyes adatok feldolgozásának jogalapját az (1) bekezdés c) és e) pontja szerint e törvényben, külön jogszabályban vagy olyan nemzetközi szerződésben kell meghatározni, amelyet a Szlovák Köztársaság aláírt; külön jogszabály rendelkezik a személyes adatok feldolgozásának céljáról, az érintettek kategóriáiról és a feldolgozott személyes adatok listájáról vagy a feldolgozott személyes adatok köréről. A külön törvény alapján feldolgozott személyes adatokat csak akkor lehet az információs rendszerből nyilvánosságra hozni, továbbítani vagy közzétenni, ha külön törvény rendelkezik a nyilvánosságra hozatal vagy közzététel céljáról, a feldolgozott személyes adatok listájáról vagy a feldolgozott személyes adatok köréről, amelyek nyilvánosságra hozhatók vagy közzé tehetők, illetve a harmadik felekről, akik számára hozzáférhetővé teszik a személyes adatokat.

   Ha a személyes adatoknak a személyes adatok gyűjtésének céljától eltérő célból történő feldolgozása nem az érintett hozzájárulásán vagy külön jogszabályon alapul, az adatkezelőnek többek között a következőket kell figyelembe vennie annak megállapítása érdekében, hogy a személyes adatok más célból történő feldolgozása összeegyeztethető-e azzal a céllal, amely miatt a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték:

   1. a) a személyes adatok eredeti gyűjtésének célja és a személyes adatok tervezett további feldolgozásának célja közötti kapcsolat,
   2. b) a személyes adatok megszerzésének körülményei, különösen az érintett és az adatkezelő közötti kapcsolatra vonatkozó körülmények,
   3. c) a személyes adatok jellege, különösen az, hogy a 16. szakasz szerinti különleges kategóriájú személyes adatok vagy bűncselekmény, vagy bűncselekmény elkövetésének beismerésére vonatkozó személyes adatok feldolgozására kerül-e sor,
   4. d) a személyes adatok tervezett további kezelésének lehetséges következményei az érintettre nézve;
   5. e) a megfelelő garanciák meglétét, amelyek magukban foglalhatják a titkosítást vagy az álnevesítéseket.

   A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás feltételei:

   1. a) Ha a személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulásán alapul, az adatkezelőnek bármikor képesnek kell lennie bizonyítani, hogy az érintett hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez.

   (b) Ha az adatkezelő az érintett hozzájárulását kéri a személyes adatok kezeléséhez, a hozzájárulást meg kell különböztetni az egyéb tényektől, és azt egyértelműen, érthető és könnyen hozzáférhető formában kell megadni.

   1. c) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatoknak a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló kezelésének jogszerűségét; erről a tényről az érintettet a hozzájárulás megadása előtt tájékoztatni kell. Az érintett a hozzájárulását ugyanolyan formában visszavonhatja, mint ahogyan azt megadta.
   2. d) Annak megítélése során, hogy a hozzájárulás önkéntesen történt-e meg különösen azt kell figyelembe venni, hogy a szerződés teljesítése – beleértve a szolgáltatás nyújtását is – a szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulástól függ-e.

   Katarína Szabóová – ANITA kijelölte a felelős személyt: ITAK s.r.o. kapcsolattartó: itaksro@gmail.com és megtette a megfelelő technikai, szervezési és személyi intézkedéseket.

   Közzétéve 2023. március 1-jén  

    

   XII. cikk

   Az áru átvételének elmaradásáért járó kártérítés

    

   1. Az Eladónak joga van kártérítésre (a Polgári Törvénykönyv 420. és azt követő szakaszainak rendelkezései szerint), ha a Vevő megrendelte az árut, amit nem mondott vissza, vagy nem állt el a szerződéstől, és ezzel egyidejűleg nem vette át az árut a fuvarozótól, vagy az Eladó felhívását követően, ha személyes átvételt választott, nem vette át az árut a megadott átvételi határidőn belül. Ezzel a Vevő megszegte a X. cikk (2) bekezdésének a) pontjában foglalt kötelezettségét, amely szerint a Vevő köteles a megrendelt árut átvenni.
   2. A kártérítés összegének meghatározásakor az Eladó különösen az áru elküldése esetén a szállítási költségeket és a kapcsolódó díjakat, a csomagolással, a szállítással és a megrendelés adminisztrációjával kapcsolatos költségeket, valamint az adott megrendelés teljesítésével kapcsolatban felmerült minden egyéb költséget veszi figyelembe, továbbá jogosult az elmaradt haszon felszámítására is.
   3. Az Eladó jogosult továbbá arra, hogy a kártérítésre való jogosultságot ne, vagy csak részben érvényesítse.

    

   XIII. cikk

   Záró rendelkezések

    

   1. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket és a Reklamációs Szabályzatot a Vevő előzetes értesítése nélkül módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek vagy a Reklamációs Feltételek módosítása esetén a teljes vásárlási folyamatra a Vevő megrendelésének időpontjában hatályos, az Eladó honlapján elérhető Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.
   2. A Reklamációs szabályzat a jelen Általános Szerződési Feltételek szerves részét képezi.
   3. A megrendelés elküldésével a Vevő elolvasta az Általános Szerződési Feltételeket, valamint a Reklamációs szabályzatot.
   4. Ezek a feltételek a nakupujbezpecne.sk webáruház tanúsítási projektjének keretében készültek.
   5. Ezek az Általános Szerződési Feltételek és a Reklamációs szabályzat a vállalat székhelyén a vásárlók számára megtekinthetőek, valamint a webáruház honlapján is elérhetőek.
   6. Ha a fogyasztó nem elégedett azzal, ahogyan az Eladó a panaszát kezelte, vagy ha úgy véli, hogy az Eladó megsértette a jogait, lehetősége van arra, hogy jogorvoslati kérelemmel forduljon az Eladóhoz. Ha az Eladó a jogorvoslati kérelemre nemleges választ ad, vagy nem válaszol az elküldéstől számított 30 napon belül, a fogyasztónak joga van helyzet orvoslására irányuló kérelmet beadni a Tt. 391/2015 sz. törvény, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezéséről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvények módosításáról és kiegészítéséről 12. szakasza szerint, valamint jogában áll javaslatot tenni a jogvitája alternatív megoldásának kezdeményezésére. A webáruház üzemeltetőjével fennálló fogyasztói jogviták alternatív vitarendezésére a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (www.soi.sk) vagy a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési szervezetek listáján (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1) szereplő más illetékes engedélyezett jogi személy illetékes, a fogyasztónak pedig joga van megválasztani, hogy a fent említett alternatív vitarendezési szervezetek közül melyikhez fordul. Ugyanakkor a fogyasztó a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ oldalon elérhető online vitarendezési platformon keresztül alternatív vitarendezési javaslatot is benyújthat. A javaslat díjával kapcsolatos információk az adott alternatív vitarendezési szervezet honlapján találhatók.
   7. A jelen Általános Szerződési Feltételekben, illetve azok szerves részeiben (mellékletekben) másként nem szabályozott jogviszonyokra a Tt. 40/1964 sz. törvény, a Tt. 250/2007 sz. törvény, a Tt.102/2014 sz. törvény, a Tt. 18/2018 sz. törvény, a Tt. 22/2004 sz. törvény és a Tt. 513/1991 sz. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.
   8. Abban az esetben, ha a Vevővel más szerződést kötnek eltérő feltételekkel, a szerződésben meghatározott feltételek elsőbbséget élveznek az Általános Szerződési Feltételekkel szemben.
   9. Ezek az Általános Szerződési Feltételek, beleértve azok szerves részeit is, 2023. március 1-től érvényesek és lépnek hatályba.

Virágküldés, friss csokrok házhozszállítása

Gútán és 50 km-es körzetében!

Részletek
Kosár

A bevásárlókosara üres

Termékek megtekintése
AnitaFlowers
Loading.io